1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Bekir Sütcü son noktayı koydu
Bekir Sütcü son noktayı koydu

Bekir Sütcü son noktayı koydu

AOSB Başkanı Bekir Sütcü'den detaylı açıklama

A+A-

Adana Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, bazı yerel basın yayın organlarında hakkında yapılan haberler sonrasında detaylı açıklamada bulundu.

Sütcü'nün açıklaması şöyle:

“2 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen AOSB 15. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında başta AOSB olmak üzere Yönetim Kurulumuzu, AOSB Yönetim Kurulu Başkanını hedef alan haberler ve mesnetsiz iddialar nedeniyle açıklama yapılmıştır.

Bu iddialar kesinlikle doğru olmayıp hiç birinin gerçekler ile alakası yoktur.  

Ülkemizde OSB’ler 1960’lı yıllardan itibaren kurulmaya başlanmış olup, bu kurumlar yaklaşık kırk yıl Kanun olmadan Fonlar Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulmuş ve ilgili Bakanlığın gözetiminde yönetilmiştir. Hali hazırda ise Organize Sanayi Bölgeleri, 12.04.2000 tarihinde kabul edilen 4562 sayılı OSB Kanunu başta olmak üzere OSB Uygulama Yönetmeliği ve Genel Kurul veya Müteşebbis Heyet tarafından kabul edilen usul ve esaslara göre yönetilmektedir.

Bu meyanda Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) 1973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kuruluşu ilan edilmiş olup, 1980’li yıllarda altyapı yatırımları başlanarak 1990’lı yıllara doğru yatırımcılara hizmet sunmaya başlamıştır. Bugün gelinen noktada AOSB, Türkiye’deki en büyük OSB’lerden biri olup, yaklaşık 40 bin kişiye istihdam sağlamakta, 20’den fazla yabancı ortaklı firmaya, İstanbul Sanayi Odası tarafından yapılan araştırmaya göre ilk 500 Büyük Sanayi Kuruluşundan 17’sine, ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşundan 14’üne, TİM tarafından açıklanan ‘En başarılı ilk 1000 ihracatcı’ firmadan 16’sına ev sahipliği yapmaktadır. Bununla birlikte AOSB’nin cazibe merkezi olması için yatırımcıların ihtiyaç duyduğu kısa ve orta vadeli hizmetlerin planlaması yapılmış olup, daha fazla büyük ve yeni yatırımcının Adana’ya kazandırılması amacıyla son yıllarda yoğun emek sarf edilmektedir.

AOSB gerek sanayicinin temel ihtiyacı olan altyapı hizmetlerini sorunsuz, ekonomik, kaliteli, sürdürülebilir olarak sunması, gerek katılımcıları ile istişare kültürüne bağlı kalarak yönetişim modeli geliştirmesi, gerek kamu kurum/ kuruluşları başta olmak üzere tüm paydaşları ile işbirliği geliştirmesi, gerek üniversiteler ile sanayicinin ihtiyaçlarının karşılanması ve onları geleceğe hazırlamak için ilişkilerini güçlendirmesi ile Türkiye’de örnek gösterilen bir OSB olmayı başarmış olup,  Adana’nın da saygın kurumları arasında yer almıştır. AOSB’nin söz konusu başarısında kurulduğu günden bu yana görev yapmış ve emek vermiş müteşebbis heyet, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin payı çok yüksektir. Öncelikle AOSB’nin bu günlere gelmesinde emeği geçen bu kıymetli üyelere şükranlarımızı sunuyor, onlardan aldığımız görevi sorumluluk bilinci ile devam ettiriyoruz.

1. AOSB’de Arsa Tahsis Fiyatları Neden Değişti?

AOSB’de ilave alanda 2015 yılından bu yana arsalar 150 TL üzerinden tahsis edilmiş olup, 2 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen 15. Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar 6 yıl boyunca söz konusu fiyatlarda değişiklik yapılmamıştır. Haberinizde bahsedildiği gibi bir günde arsa fiyatları değişmemiştir. Kaldı ki, bu fiyatlar ile uygulama olmamıştır. Tahsis edilecek yerlerin kamulaştırma süreçlerinin tamamlanması, alt yapısı ve üst yapı çalışmalarının başlamasından sonra arsa tahsis işlemlerine başlanacaktır.

Arsa tahsis fiyatlarında değişiklik yapılmasını birkaç nedenle açıklamak mümkündür:

1. Öncelikle belirtmek gerekir ki, son yıllarda altyapı, yol yapımı ve inşaat maliyetleri çarpıcı şekilde yükselmiş olup, halen de yükselmeye devam etmektedir. Arazi edinimi ve kamulaştırma süreçlerinin uzaması gibi nedenler ile OSB’lerin hızlı bir şekilde yeni tahsis alanlarının oluşturulması mümkün olmadığından söz konusu maliyetlerin bu süreç içinde artmaya devam edeceği öngörülmüştür.

2. AOSB’nin kısa ve orta vadeli yatırım hedeflerini içeren beş yıllık stratejik planı açıklanmış olup, 2 Haziran 2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında genel kurul delegelerinin oylarına sunularak oybirliği ile kabul edilmiştir.

3. Arsa tahsis/satış fiyatlarını belirleyen 4562 sayılı OSB Kanunun 15. maddesinin değiştirileceğine yönelik Bakanlık üst yönetimince açıklama yapılmış olup, Kanun değişikliğine ilişkin taslak çalışmasında bu yönde düzenlemeler yapılmıştır.

4. Yeni genişleme alanlarına ilişkin altyapı harcamalarının öngörülememesi nedeniyle bu harcamalar dahi planlamaya dâhil edilmemiştir.

Yukarıda sayılan gerekçeler ile gerek kısa ve orta vadeli yatırımları içeren stratejik plandaki yatırımların gerçekleştirilmesi, gerek öngörülemeyen yatırımların karşılanması için arsa fiyatlarında değişiklik yapılması önerisi genel kurula sunulmuş olup, toplantıya katılan delegelerin oybirliği ile arsa fiyatları değiştirilmiştir.

2 Haziran 2021 tarihinde yapılan AOSB 15. Olağan Genel Kurul Toplantısı öncesinde yapılan hiçbir arsa tahsis işleminde OSB zarara uğratılmamıştır. Bilakis OSB’mize ilave yatırımlar kazandırılmıştır.

2. Arsa Tahsis Fiyatlarını Belirleme Yetkisi Hangi Organdadır?

AOSB’de arsa tahsis işlemleri genel kurul tarafından belirlenen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmekte, haberlerinizde yazıldığı gibi bir kişinin, yönetim kurulunun veya yönetim kurulu başkanının yetkisinde değildir. Dolayısıyla arsa fiyatları yönetim kurulu tarafından değil, 2 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen 15. Olağan Genel Kurul Toplantısında AOSB’nin en üst organı olan genel kurulun takdiri ile resmi bakanlık görevlileri gözetiminde oy birliği ile değişmiştir. Sanayicilerimizden talep gelmesi halinde arsa tahsis fiyatları yine aynı usul ile genel kurul toplantısı gündemine alınarak değiştirilmesi de mümkündür.

3. Yeni Arsa Tahsis Fiyatları Yatırımcıların Gelmesine Engel mi?

2 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen 15. Olağan Genel Kurul Toplantısından sonra sadece bir ay içerisinde 23 adet AOSB’den arsa tahsis talebinde bulunulmuştur. Söz konusu sayının yıl içinde daha da artması beklenmektedir.

4. Bölgedeki En Yüksek Arsa Fiyatı AOSB’de mi?

Bölgedeki en yüksek arsa fiyatları AOSB’de değildir. İncelendiğinde bu durum açıkça görülecektir. Şehir içinde dahi arsa fiyatları AOSB’deki fiyatların en az iki katı civarında ya da daha fazladır. Öte yandan bir yatırımcının sadece arsa fiyatlarına bakarak yatırım yapmadığının/ yapmayacağının da bilinmesinde yarar vardır. Nitekim, görece arsa tahsis fiyatı çok daha düşük hatta bedelsiz tahsis yapılabilen birçok OSB’de çok fazla sayıda tahsis bekleyen arsa bulunmakta olup, doluluk oranı çok düşüktür. Bu doğrultuda AOSB, sunduğu sorunsuz altyapı ve hizmet kalitesi ile yatırımcılar tarafından tercih edilmeye devam edilecektir.

5. Yönetim Kurulu Başkanı Bekir SÜTCÜ’ye Arsa Tahsis Edilip Edilmediği Hususu

Her şeyden önce AOSB Yönetim Kurulu Başkanı 1995 yılında bu yana AOSB’de sanayici olarak 26 yıldır faaliyet göstermektedir. Zaten OSB’de yeri olmasa Yönetim Kurulunda yer alamaz. Tüm sanayiciler gibi kendisinin de arsa talebinde bulunmaya hakkı vardır. Şuana kadar gerek AOSB’den tahsis edilen arsalara gerek üçüncü şahıslardan aldığı arsalara ilişkin işlemler hiçbir ayrım ve ayrıcalık yapılmadan genel kurul tarafından belirlenen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmiş olup, tüm arsalarda yükümlülüklerini bilfiil yerine getirmiştir. Ayrıca OSB’deki yerlerinin tamamına yatırım yaparak Adana’mızın en fazla istihdamını ve yatırımını yapan kuruluşlardan birisi olmuştur. Bugüne kadar OSB’den aldığı hiçbir yeri satmamış, taahhüt ettiği yatırımları yapmış ve halen de yatırımlara devam etmektedir.

6. Yönetim Kurulu Başkanı Bekir SÜTCÜ’nün OSB’nin Genişleme Alanlarında Arsa Alıp Almadığı, Söz Konusu Arsaları AOSB’ye Satıp Satmadığı veya Satma Olanağı Olup Olmadığı Konusu

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir SÜTCÜ tarafından AOSB’nin kesinleşmiş genişleme alanları içinde arazi/arsa satın alınmamıştır. Ayrıca bugüne kadar Bekir SÜTCÜ’ye ait olan veya hissedarı olan yahut ortaklığı bulunan şirketlerden AOSB tarafından bir metrekare dahi arsa satın alınmamıştır. Söz konusu arsaların AOSB tarafından satın alınması da mümkün değildir. Zira söz konusu arsalar tarım arazisi olup, OSB’ye dâhil edilme olanağı bulunmamaktadır.

7. Satın Alınan Arsalarda OSB Araçlarının ve Cihazlarının Kullanılıp Kullanılmadığı Konusu

Şu ana kadar hiçbir OSB aracı veya cihazı Yönetim Kurulu Başkanı veya üyelerinin şahsi işlerinde kullanılmamıştır. Söz konusu iddia tamamen mesnetsiz ve gerçek dışıdır. AOSB’ye ait olan araçlar yine genel kurul tarafından belirlenmiş usul ve esaslar çerçevesinde ücreti mukabilinde OSB içinde olmak şartıyla sanayicilerin hizmetine sunulmaktadır.

8. Hindistan Firması Olan ADİTYA BİRLA’ya Tahsis Edilmiş Olan 1000 Dönümlük Arsanın Kapışılıp Kapışılmadığı Konusu

Bahsi geçen firmaya 2011 yılında yapılan tahsis işlemi sonrasında yükümlülüklerin yerine getirilmemiş olması nedeniyle 2015 yılında arsa tahsisi iptal edilmiş olup, söz konusu iptal edilen arsanın tamamının yeniden tahsisi altı yıl sürmüştür. Dolayısıyla gerek basılı yayın organlarında gerek çeşitli mecralarda arsa tahsis yapılacak çok sayıda arsa olduğu açık ve şeffaf bir şekilde ilan edilmesine rağmen (AOSB internet sitesinden sürekli ilan yapılmış, sanayicilerimize de yazı ile müteaddit defa çağrı yapılmıştır.), yatırımcıdan yeteri kadar talep görülmemiş, nihayetinde 6 yıllık bir süreç sonunda söz konusu arsaların tahsis işlemi tamamlanabilmiştir. Öte yandan söz konusu 1000 dönümlük alandan Yönetim Kurulu Başkanı’na arsa tahsis edilmemiştir. Şuana kadar AOSB’de tahsis edilecek hiçbir arsa hiç kimsenin kontrolünde ve rezervinde olmamıştır.

Konuyla ilgili tüm yasal haklarımızı saklı tutuyoruz.”

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.