1. YAZARLAR

  2. Dr. Ömer Uluçay

  3. Kamu Denetimli Belediyecilik
Dr. Ömer Uluçay

Dr. Ömer Uluçay

Kamu Denetimli Belediyecilik

A+A-

Adana ve Adanalı'ya selam olsun.

Uzun yıllardan beri, Adana basınında yazıp okumaktayım.

Ülkemizin dönüşüm ve gelişim tarihine uygun olarak, birçok olaylara tanık olduk, seçimler gördük, "Devr-i teslimler" yaşadık, arada gerginlikler oldu, ama sonunda su akarını buluyordu.

Hiçbir seçimde bu son yerel seçim kadar ayrışma yaşanmadı.

Adana sıcak, insanların yüreği daha da sıcak, ama kafası dalgalı, bazen çabuk atıyor sigortası. Böylece adli olaylarla çıkıyor Türkiye'nin gündemine. Her kurumun ve kendisini sorumlu gören her aydın kişinin, bu imajı değiştirmek gayreti içinde olması gerekir. Adana güzel, ama görüntüler tatmin edici değil.

Adana büyükşehir, sadece adı büyük kalmasın,

kendisi de büyük olsun. Sonradan Büyükşehir kervanına katılmış "küçükler" büyüdü hep, ama Adana maalesef yerinde sayar oldu.

Bunun bir muhasebesi gerekmez mi?

Partilerimiz ve kurumlarımız kendi içlerinde ve aydınlarımız kendi aralarında bunu müzakere edip bir fikre varmaz mı? "Adana'da Şehircilik" başlığı altında bir çalıştay düzenlenmez mi?

X

 

"Devr-i Sabık" diye bir deyim vardır.

Önceki/geçmiş dönemi yargılamak anlamındadır. Son yönetimin, önceki yönetimlerden hesap sorması, yaptıklarını teftiş etmesi, gerekiyorsa yargıla atmasıdır. Devr-i Sabık uygulamasıyla;
kamu yetkisini kullanan yöneticinin, kamu yararını gözetmesi, yaptıkları haksızlıkların önlenmesi ve zimmete geçirilmiş bir şey varsa, bunun tahsili, yanlış ve kasıtlı bir şey yapılmış ise bunun da cezalandırılması amaçlanmıştır.

Devr-i Sabık yaratmanın hem yararı hem de sakıncaları var.

Önceki dönemin teftişi ile yanlış ve yolsuzlukların tespiti, kamu yararını korumaktır, yapılmış haksız kazançların tahsili ve önlenmesidir, mevcut yöneticinin daha dikkatli davranmasına temin eder. Devr-i Sabık yaratmak, yöneticiyi korkak ürkek yapar. Dolayısıyla icradan alıkoyar, tartışmaları ve kavgayı sürdürür, denilmektedir.

Gerçek şudur; ayrıntılara boğulmadan, kabul edilebilir yanlışlıkları yok sayarak büyük çaplı ve kasıtlı uygulamaları incelemek ve gereğini yapmak yararlı olacaktır.

Önemli olan kamu yararının gözetilmesidir. "Devr-i Sabık" yaratmayacağız, demek peşinen yapılmışları yasal, yerinde ve haklı görmek, demektir.

O zaman denilir ki; ya seçimler sırasında yapılmış olduğu ileri sürülen ihalelerdeki "yolsuzluklar" ne demektir?

Bu davranış, siyasetçiye olacak güveni yitiriyor. "Halk belediyeciliği", şehrin ülkenin halkına/millete her şeyi, net ve açık olarak bildirmek durumundadır. Bu temel veriler üzerinden, aydınlar düşünürler, STK'lar, siyasetçiler daha iyisini bulmak için fikir ileri sürer ve birbiriyle yarışırlar. "Kol kırılır yen içinde, ikramiye/ödül cepken içinde" fikriyatı ile bir yere varmak mümkün değildir.

X

Demir tavında dövülür. Her şey vaktinde zamanında yapılır. Gecikmiş adalet, adil sayılmaz. İktidar, şaşkınlık kabul etmez.
"Lider olmak", sadece başa geçip birinci olmak değildir; cesaret ister, bilgi ister, isabetli karar ister, yardım ve ekip ister, bilgilenir ve bilgilendirir.

(23 Haziran 2019)  yerel seçimler, Türkiyemizi belli bir demokratik noktaya getirmiş bulunmaktadır. Artık her şey halkın hizmetinde, bilgisinde ve kontrolünde olacak.

Bu "demokratik ilke" dolayısıyladır ki, değişimin yaşandığı Belediyelerde, yönetimlerin hesap ve icraatları, borç ve alacakları, afişlerle belediye duvarlarına asıl maktadır. Herkes bunları görüp, yeni idarenin İcraatlarını beklemektedir.

Adanamız da bu işlem, hangi düzeydedir belirsizdir. Bazı eski alışkanlıklar devam etmekte, şikâyetler tekrarlanmaktadır.

Yolcu,  Kaptan olmuştur, güzergâhı seçmek durumundadır.

İmkânlar ve mevcut durum ayrıntılarıyla kamuoyuna açıklanmalı, yapılanlar ve yapılamayanlar, programlananlar sırasıyla kamuoyuna bildirilmeli, olacak öneriler değerlendirilmelidir.

Kavga ile bir yere varmak mümkün değildir, sadece geçmişi suçlayıp, mevcuda razı olmak da mümkün değildir.

Şehrin yönetimi; Belediyelerdedir, Belediye Meclislerindedir, Adanalıyı temsilen görev yapan evlatlarındadır. Kendilerine başarılar diliyor, kardeşlik, yardımlaşma ortamında ve teklif yarışında bulunmalarını bekliyoruz. Israr ve iddiaların, dar gruplar için değil, tüm Adana için olmasını bekliyoruz. "Haksöz nereden gelirse haktır" diyoruz. Öneriyi kim yaparsa yapsın, doğru ve yerinde ise tatbik edilmelidir, bekliyoruz. Şeffaf duruma gelen Belediye Meclisi çalışmalarını izliyoruz.

Bu duygularla seçilmişlerimize, başarılar diliyor ve hizmetleri için saygılar sunuyoruz.

Son değiştirilme tarihi: 13:22

Önceki ve Sonraki Yazılar